Doprava zdarma při nákupu nad 2000 Kč!

Namaste interiérový sprej 300 ml

Osvěžující směs bylinného eukalyptu, svěží máty a šťavnatého citronu, doplněná ovocnými květinovými podtóny, to vše spočívá na bohatém základu pačuli a dřev.

Objem: 300 ml

Použití:
Pomocí mechanického rozprašovače nastříkněte podle potřeby do prostoru. Vyhněte se kontaktu s jemnými tkaninami. Lze nanést na závěsy, polštáře, čalounění, koberce. Sprejem lze osvěžit i interiér Vašeho vozu.

Varování:
Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařské ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Odstraňte obsah odevzdáním na místo určené obcí.

Obsahuje:
Limonene; Cineole; Beta-Pinenes; Linalool; Citral; Nerol; Bisabolene; Neryl acetate; Alpha-Pinenes; 3,7-dimethyl-3,6-octadienal; cis-beta-Ocimene; Citronellal; Phytol.

Snímek obrazovky 2023-09-14 v 13.00.28Snímek obrazovky 2023-09-14 v 13.00.12

499 Kč
Dostupnost: Skladem (>5 ks)
Namaste interiérový sprej 300 ml
Voniak IS Namaste 300ml
Bylinná vůně