Doprava zdarma při nákupu nad 2000 Kč!

Sicilian Summer interiérový sprej 300 ml

Citrusová bylinná vůně ve svrchních tońech tancující se svěží bazalkou s nádechem mandarinky se zde vyvíjí do zářivých extraktů neroli a jasmínu. Základ tvoří pižmo a jantarové dřevo.

Objem: 300 ml

Použití:
Pomocí mechanického rozprašovače nastříkněte podle potřeby do prostoru. Vyhněte se kontaktu s jemnými tkaninami. Lze nanést na závěsy, polštáře, čalounění, koberce. Sprejem lze osvěžit i interiér Vašeho vozu.

Varování:
Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařské ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Odstraňte obsah odevzdáním na místo určené obcí.

Obsahuje:
Linalool; Cyclamen Aldehyde; Limonene; Geranyl Acetate; Nerol; Pentadecalactone; Methylenedioxyphenyl Methylpropanal; 3-Methyl-5-cyclopentadecen-1-one; Linalylacetate; Neryl acetate; Pinenes; 3-CARENE; Carvone; Cedrylacetate; Estragole; 2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde.

Snímek obrazovky 2023-09-14 v 13.00.28Snímek obrazovky 2023-09-14 v 13.00.12

499 Kč
Dostupnost: Skladem (>5 ks)
Sicilian Summer interiérový sprej 300 ml
Voniak IS Sicilian Summer 300ml
Citrusová vůně