Doprava zdarma při nákupu nad 2000 Kč!

Sicilian Summer vůně do auta 10 ml

Citrusová bylinná vůně ve svrchních tońech tancující se svěží bazalkou s nádechem mandarinky se zde vyvíjí do zářivých extraktů neroli a jasmínu. Základ tvoří pižmo a jantarové dřevo.

Použití:
V dřevěném nosiči je uložen bílý váleček. Otevřete lahvičku s parfémovým olejem a pomocí kapátka aplikujte důkladně vůni na celou plochu válečku. Jakmile váleček absorbuje parfém, můžete ho vložit zpět do dřevěného nosiče. Dřevěný nosič poté připněte do lamel klimatizace. Opakujte každých 10-14 dní, případně i dříve, dle potřeby navýšení intenzity vůně. Balení obsahuje 2 náhradní válečky.

10 ml

Výdrž 2-3 měsíce

Varování:
Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařské ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Odstraňte obsah odevzdáním na místo určené obcí.

Obsahuje:
Linalool; Cyclamen Aldehyde; Geraniol; Limonene; Geranyl Acetate; Nerol; Pentadecalactone; Methylenedioxyphenyl Methylpropanal; 3-Methyl-5-cyclopentadecen-1-one; Linalylacetate; Neryl acetate; Pinenes; 3-CARENE; Carvone; Citral; Cedrylacetate; Estragole; Beta caryophyllene; 2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde

Snímek obrazovky 2023-09-14 v 13.00.28Snímek obrazovky 2023-09-14 v 13.00.12

599 Kč
Dostupnost: Skladem (>5 ks)
Sicilian Summer vůně do auta 10 ml
267 sicilian summer vune do auta 10 ml
Citrusová vůně