Doprava zdarma při nákupu nad 2000 Kč!

Woods of Kyushu interiérový sprej 300 ml

Akordy cypřiše se svěžími tóny bergamotu a eukalyptu, lehké květinové srdce tvořené jasmínem s jemnými tóny lučních květů, zakončené základem tvořeným pačuli a santalovým dřevem.

Objem: 100 ml

Použití:
Pomocí mechanického rozprašovače nastříkněte podle potřeby do prostoru. Vyhněte se kontaktu s jemnými tkaninami. Lze nanést na závěsy, polštáře, čalounění, koberce. Sprejem lze osvěžit i interiér Vašeho vozu.

Varování:
Hořlavá kapalina a páry. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařské ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Odstraňte obsah odevzdáním na místo určené obcí.

Obsahuje:
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes; Eugenol; Geraniol; Linalool; Hydroxycitronellal; Tetrahydrolinalool Cedrol Methylther; Linalylacetate; Formaldehyde Cyclodecyl Ethyl Acetal; Limonene; Eucalyptol; Dihydro Pentamethylindanone; Isolongifolanone; Cyclamen Aldehyde; Damascone Alpha ; 2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde; alpha-Cedrene; Damascenone; beta-Cedrene; Isoeugenol

Snímek obrazovky 2023-09-14 v 13.00.28Snímek obrazovky 2023-09-14 v 13.00.12

499 Kč
Dostupnost: Skladem (>5 ks)
Woods of Kyushu interiérový sprej 300 ml
Voniak IS Woods of Kyushu 300ml
Bylinná vůně