Doprava zdarma při nákupu nad 2000 Kč!

Santal Bombay vůně do auta 10 ml

Intenzivní dřevitá vůně otevírající se jemnými tóny citronu, která se rozvine v aromatické srdce eukalyptu, borovice a fialky s teplými kořeněnými tóny, zanechávající bohatou vůni santalového dřeva a pačuli.

Použití:
V dřevěném nosiči je uložen bílý váleček. Otevřete lahvičku s parfémovým olejem a pomocí kapátka aplikujte důkladně vůni na celou plochu válečku. Jakmile váleček absorbuje parfém, můžete ho vložit zpět do dřevěného nosiče. Dřevěný nosič poté připněte do lamel klimatizace. Opakujte každých 10-14 dní, případně i dříve, dle potřeby navýšení intenzity vůně. Balení obsahuje 2 náhradní válečky.

Objem: 10 ml

Výdrž 2-3 měsíce

Varování:
Hořlavá kapalina a páry. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařské ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Odstraňte obsah odevzdáním na místo určené obcí.

Obsahuje:
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes; Cedrol Methyl Ether; Formaldehyde Cyclodecyl Ethyl Acetal; Pentadecalactone; 4-Tertbutylcyclohexyl Acetate; Dihydro Pentamethylindanone; Cineole; Cyclamen Aldehyde; Alpha-Pinenes; Dodecanal; Geraniol

Snímek obrazovky 2023-09-14 v 13.00.28Snímek obrazovky 2023-09-14 v 13.00.12

599 Kč
Dostupnost: Skladem (>5 ks)
Santal Bombay vůně do auta 10 ml
Snímek obrazovky 2023 05 03 v 11.22.04
Dřevitá vůně