Doprava zdarma při nákupu nad 2000 Kč!

Woods of Kyushu vůně do auta 10 ml

Akordy cypřiše se svěžími tóny bergamotu a eukalyptu, lehké květinové srdce tvořené jasmínem s jemnými tóny lučních květů, zakončené základem tvořeným pačuli a santalovým dřevem.

Použití:

V dřevěném nosiči je uložen bílý váleček. Otevřete lahvičku s parfémovým olejem a pomocí kapátka aplikujte důkladně vůni na celou plochu válečku. Jakmile váleček absorbuje parfém, můžete ho vložit zpět do dřevěného nosiče. Dřevěný nosič poté připněte do lamel klimatizace. Opakujte každých 10-14 dní, případně i dříve, dle potřeby navýšení intenzity vůně. Balení obsahuje 2 náhradní válečky.

10 ml

Výdrž 2-3 měsíce

Varování:
Hořlavá kapalina a páry. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařské ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Odstraňte obsah odevzdáním na místo určené obcí.

Obsahuje:
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes; Eugenol; Geraniol; Linalool; Hydroxycitronellal; Tetrahydrolinalool Cedrol Methylther; Linalylacetate; Formaldehyde Cyclodecyl Ethyl Acetal; Limonene; Eucalyptol; Dihydro Pentamethylindanone; Isolongifolanone; Methylenedioxyphenyl Methylpropanal; Cyclamen Aldehyde; Beta caryophyllene; Damascone Alpha ; 2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde; alpha-Cedrene; Damascenone; beta-Cedrene; Isoeugenol

Snímek obrazovky 2023-09-14 v 13.00.28Snímek obrazovky 2023-09-14 v 13.00.12

599 Kč
Dostupnost: Skladem (>5 ks)
Woods of Kyushu vůně do auta 10 ml
Woods of Kyushu vůně do auta 10 ml
Bylinná vůně