Doprava zdarma při nákupu nad 2000 Kč!

Woods of Kyushu difuzér 250 ml

Akordy cypřiše se svěžími tóny bergamotu a eukalyptu, lehké květinové srdce tvořené jasmínem s jemnými tóny lučních květů, zakončené základem tvořeným pačuli a santalovým dřevem.

5 přírodních ratanových tyčinek zahrnuto v balení

Výdrž 9-12 měsíců (závisí na umístění v prostoru a proudění vzduchu)

Objem: 250 ml

Použití:
Odstraňte špunt, vložte tyčinky do vonné láhve, aby mohly absorbovat olej a odložte na vhodné místo, ideálně kde proudí vzduch. Čím větší množství tyčinek, tím větší intenzita a kratší životnost náplně. Vonné tyčinky umožňují, aby se olej neustále odpařoval a dodávají nádhernou jemnou vůni. Pokud dáváte přednost intenzivnějšímu parfémovému zážitku, tyčinky je potřeba otáčet častěji, klidně každý týden tak, aby to vyhovovalo vašim preferencím. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte v chladném, dobře větraném místě.

Varování:
Hořlavá kapalina a páry. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařské ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Odstraňte obsah odevzdáním na místo určené obcí.


Obsahuje:
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes; Eugenol; Geraniol; Cedrol Methyl Ether; Hydroxycitronellal; Linalool; Formaldehyde Cyclodecyl Ethyl Acetal; Tetrahydrolinalool; Linalylacetate; Eucalyptol; Dihydro Pentamethylindanone; Isolongifolanone; Cyclamen Aldehyde; Beta caryophyllene; Damascenone; alpha-Cedrene; beta-Cedrene

Snímek obrazovky 2023-09-14 v 13.00.28Snímek obrazovky 2023-09-14 v 13.00.12

999 Kč
Dostupnost: Skladem (>5 ks)
Woods of Kyushu difuzér 250 ml
Voniak AD Woods of Kyushu 250ml
Bylinná vůně